Hjem
TRUSTJOURNALISM
Et mere nuanceret billede af mennesker i medierne

Om bogen


Bogen er en basisbog for alle, der arbejder med medier.

Vi har et ansvar for, hvordan vores arbejde påvirker mennesker og deres syn på hinanden, for desværre påvirker vores traditionelle måde at arbejde på de faktorer, der forstærker fordomme og stereotyper i samfundet.

Medierne er en del af problemet, men heldigvis også en del af løsningen.

 

Bogen erstatter vanetænkning med eftertanke. Når vi vælger historier, vinkler, medvirkende. Når vi laver billeder og overskrifter - og vælger de ord, vi bruger om mennesker og verden.

Vi skal vise nuancer og give indsigt. Vi skal give mennesker mulighed for at forstå dem, der umiddelbart er forskellige fra dem selv. Og få tillid.

 

Bogen indeholder nyudviklede værktøjer, der gør det enkelt at gentænke journalistikken, og som også er relevante inden for kommunikation.

 

Hvordan husker vi de historier og kildetyper, vi kun sjældent får frem?

Hvordan undgår vi blinde vinkler?

Hvordan skaber vi en medmenneskelig fremstilling af mennesker?

Hvordan behandler vi relevante problemer uden at stigmatisere hele grupper?

Hvordan stiller vi spørgsmål, der øger forståelse i stedet for at skabe misforståelser og fordomme?

Hvordan skaber vi inkluderende debatter, som mennesker vil deltage i?

Vi! Journalister, redaktører og ledelser.

Læsevenlig, interessant, relevant og værd at anbefale til alle. Elsker de mange eksempler, og at alting er forklaret. Det står stærkt.


- ELSE MARIE KAHR THOMSEN KOMMUNIKATIONSEKSPERT


Spændende læsning med mange nyttige og praktiske eksempler, der dækker en konstruktiv tilgang til det at bekæmpe fordomme godt.

- PER SCHULTZ JØRGENSEN, PROFESSOR DR
.PHIL.OG MEDFORFATTER TIL BOGEN FORDOMME OG STEREOTYPER

En inteligent bog af meget høj kvalitet
- PETER MØHRING, ERHVERVSCOACH OG TIDLIGERE REDAKTØR OG JOURNALIST PÅ  CHRISTIANSBORG

Om forfatteren


Lotte Rosdahl er journalist og har de seneste år udviklet TrustJournalism. Det er en inkluderende metode inden for konstruktiv journalistik. Du får her en række enkle redskaber til at skabe et nuanceret og mangfoldigt mediebillede, der understøtter forståelse og tillid mellem mennesker.

Priser for inklusion og brobygning i medierne
Lotte Rosdahl har modtaget KL’s bladpris for udviklingen af Skanderborg Kommunes personaleblad. Hun blev indstillet til Integrationsministeriets Ildsjælspris for sit arbejde med det journalistiske projekt Unge Møder Unge. En dialogkaffe mellem 350 etnisk danske unge og unge med etnisk minoritetsbaggrund.  


Pioner inden for konstruktiv journalistik
Lotte Rosdahl blogger om inklusion og mangfoldighed i medierne. Hun er debattør og oplægsholder på journalistiske konferencer i Norden og har podcasten TrustCast om inkluderende, konstruktiv journalistik. Hun er samtidig medstifter af facebooknetværket Danmarks Bedste Nyheder - Forum for konstruktiv journalistik.


Fra journalist til journalist
Redskaberne i TrustJournalism bygger på hendes kendskab til medierne og egne erfaringer som journalist med at skabe mangfoldighed og bygge bro. Bogens styrke er, at den er skrevet af en journalist, der har arbejdet med emnet, og i bogen deler Lotte Rosdahl sine refleksioner og egne eksempler.


Kurser for journalister i mangfoldighed og inklusion
Lotte Rosdahl oplever en stigende interesse for sit arbejde og sin metode både i Danmark og udlandet. Hun holder kurser i TrustJournalism for journalister, redaktører og kommunikatører. Hun hjælper redaktioner med at udvikle deres journalistik, så den er nærværende og relevant for et bredere publikum.


Se mere om foredrag, kurser og sparring
Kom på et af de inspirerende workshops, book et foredrag eller se mere om, hvordan du får effektive og enkle indput til, hvordan dit medie eller din kommunikationsafdeling kan øge mangfoldigheden og skabe indhold, der er interessant og nærværende for din målgruppe.
Hvem er bogen for?


Bog til journalister, redaktører og ledelse
Bogen giver en nødvendig basisviden til alle, der arbejder i mediebranchen og til studerende inden for journalistik og medier. Den
leder dig uden om blinde vinkler og journalistiske faldgrupper, der er med til at forstærke fordomme og steretótyper i samfundet. Mennesker søger derhen, hvor de kan se sig selv og deres liv behandlet, og bogen hjælper dig med at være aktuel og relevant for din modtager.

Bog til kommunikatører

Bogen kan også bruges af dig, der arbejder med kommunikation og skriver fagblade, medlemsblade, kommunikationsmateriale eller tekster til de sociale medier og til hjemmesider. Bogen sikrer, at du undgår blinde vinkler og skaber tekster, der er relevante for målgruppen og afspejler dets mangfoldighed.

TrustJournalism - Redskaber til mangfoldighed og inklusion


 • Understøtter menneskers mulighed for at udvikle sig
 • Mindsker fordomme og stereotyper
 • Understøtter forståelse og tillid
 • Øger mangfoldighed og repræsentation i medierne
 • Nuancerer debatten og fremstillingen af mennesker
 • Bygger bro
 • Forebygger konflikter
 • Fremmer dialog
 • Styrker fællesskab        
 • Inspirerer
 • Søger løsninger
 • Styrker sammenhængskraften i samfundetDerfor er bogen vigtig


Der er i den traditionelle journalistiske tankegang en række værktøjer, der blæser konflikter op og beskriver komplekse problemer i sort og hvid. Og der er en journalistisk forestilling om, at det er i konfrontationen, i modsætningen at journalistik får kant, mening og formål. 


Fordomme og stereotyper i medierne
Udfordringen er, at vi som journalister kommer til at skabe journalistik, der kan føre til usikkerhed, frygt og mere end noget andet mistillid i samfundet. Det ligger i konflikt-paradigmets natur, at vi leder efter det modsatte standpunkt. Selvom vi naturligvis skal være kritiske, så bliver konsekvensen, at vi skaber journalistik, der i bund og grund bliver forudsigelig og over tid medvirker til at marganalisere og grave grøfter i samfundet.


Mediernes ansvar

Man kan selvfølgelig hævde, at det ikke er mediernes ansvar at skabe et samfund, der inkluderer og øger forståelsen og tilliden mellem mennesker. Men vi har som minimum et ansvar for at vise et nuanceret billede af verden og af hinanden og sikre, at vores arbejde ikke forstærker misforståelser, fordomme, stereotyper. 
                       
Samler og løfter
Vi kan som journalister og medier godt være en af samfundets vigtige røster og samtidig være med til at skabe grundlag for, at alle mennesker får de bedste betingelser for at udvikle sig og få et godt liv. Hvor ingen skal føle sig udenfor, men i stedet opleve at blive mødt med respekt og tillid uanset om man har et handicap, en psykisk diagnose, en bestemt etnicitet eller religion, har siddet i fængsel, er vokset op på institution, om man hedder Kirsten eller Kristian, kommer fra Varde, Vollsmose eller Vallensbæk, har grønt hår eller ser ud som de fleste...


Fremtidens journalistik
Vi lever i en tid, hvor der er kommet fokus på menneskers rettigheder, plads til forskellighed og på at lytte til hinanden. Medierne har muligheden for at afspejle tidsånden og dermed forme og medskabe nye virkeligheder. Som eksemplerne i bogen viser, er flere inden for branchen allerede begyndt at arbejde inkluderende, og interessen er stigende.


Mangfoldighed og inklusion i medierne
Bogen giver nye redskaber, en ny bevidsthed og sætter ord på
de dynamikker, vi bevidst og ubevidst påvirkes af, når vi hver dag skal vælge fokus for vores journalistik. Med det kan vi kvalificere vores samtaler om strategi og retning inden for journalistikken og omkring redaktionsbordet i det daglige arbejde. Så medierne kan vise et nuanceret og mangfoldigt billede af verden og hinanden - til gavn for alle. 

Få første kapitel her


Få nyhedsbrev og første kapitel af bogen
TRUSTJOURNALISM - Et mere sandt billede af mennesker i medierne

Forlag

Unite

Rolighedsvej 1
8464 Galten
Danmark

T: +45 2670 0292

Copyright Statement